Uslovi
Opšti uslovi i odredbe za korišćenje sajta Pino Art

Upotreba

Opšti uslovi i odredbe napisani na ovom veb sajtu, primenjivaće se u potpunosti prilikom Vašeg korišćenja veb sajta, na adresi pinoart.rs. Koristeći veb sajt, automatski prihvatite sve aktuelne uslove i odredbe. Ne smete koristiti ovaj veb sajt ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih Opštih uslova i odredbi. Maloletnicima ili osobama mlađim od 16 godina nije dozvoljeno korišćenje veb sajta.

Korisnici su isključivo odgovorni za korišćenje on-line usluga koje se nude na ovom veb sajtu, čija se upotreba obavlja na vlastitu odgovornost i koja je u potpunosti pod njihovom odgovornošću.

Intelektualna svojina

Pod ovim Opštim uslovima i odredbama, Vlasnik i/ ili njegovi davaoci licenci, poseduju sva prava intelektualne svojine i materijale sadržane na ovom veb sajtu (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Pirikom posete ovog veb sajta dobijate ograničenu licencu samo u svrhu pregleda materijala koji se nalazi na ovom veb sajtu.

Ograničenja

Posebno ste ograničeni na sledeće:

 • objavljivanje bilo kog materijala sa ovog sajta na bilo kom drugom veb sajtu;
 • prodaju, podlicenciranje i / ili na drugi način komercijalizaciju bilo kojeg dela materijala sa ovog veb sajta;
 • javno izvođenje i / ili prikazivanje bilo kog dela materijala sa ovog veb sajta;
 • korišćenje ovog veb sajta na bilo koji način koji je ili može biti štetan za ovaj veb sajt;
 • korišćenje ovog veb sajta na bilo koji način koji utiče na pristup drugih korisnika ovom veb sajtu;
 • korišćenje ovog veb sajta u suprotnosti sa važećim zakonima i propisima, ili na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu veb sajtu ili bilo kojoj osobi ili poslovnom subjektu;
 • bilo kakvo prikupljanje podataka, izvlačenje podataka ili bilo koju drugu sličnu aktivnost u vezi sa ovom veb sajtom;
 • da koristite ovaj veb sajt da biste učestvovali u bilo kom oglašavanju ili marketingu.

Određenim oblastima ovog veb sajta je Vama zabranjen pristup i Vlasnik može dodatno ograničiti vaš pristup bilo kojoj oblasti ovog veb sajta, u svakom trenutku, u apsolutnoj diskreciji. Bilo koji korisnički ID i lozinku koju možete imati za ovaj veb sajt su povjerljivi i morate čuvati u strgoj tajnosti.

Vaš sadržaj

Vaš sadržaj mora biti vaš i ne smete povrediti prava trećih strana. Korisnici potvrđuju da imaju sva potrebna odobrenja od trećih strana čije podatke i / ili sadržaj dele sa Vlasnikom i ovime oslobađaju Vlasnika od odgovornosti za bilo kakvu odgovornost ili potraživanje koje proizilazi od Vlasnika u vezi sa nelegalnom distribucijom sadržaja treće strane ili nezakonite upotrebe. Vlasnik zadržava pravo da ukloni bilo koji od Vaših sadržaja, nastale interakcijom Vas i ove veb stranice u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Prava na sadržaj koji pružaju korisnici

U ovim Opštim uslovima i odredbama veb sajta, “Vaš sadržaj” će označavati bilo koji audio, video, tekst, slike ili drugi materijal koji odaberete da nam prosledite koristeći ovaj veb sajt. Jedina prava koja su vlasniku data u odnosu na sadržaj koji pružaju korisnici su oni koji su neophodni za rad i održavanje pinoart.rs.

Bez garancija

Ovaj veb sajt je prestavljen “onakva kakva jeste” sa svim greškama, i Vlasnik ne izražava nikakve garancije, bilo koje vrste u vezi sa ovim veb sajtom ili materijalima koji se nalaze na ovom veb sajtu. Takođe, sve što se nalazi na ovom veb sajtu je informativnog karaktera, neće se tumačiti kao savet za donošenje odluka bilo koje vrste.

Ažuriranje na veb sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja, međutim, Vlasnik se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom veb sajtu. Vlasnik ne garantuje da će veb sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je veb sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju Vlasnik, niti bilo koji od njegovih službenika, direktora i zaposlenih, neće biti odgovorni za bilo šta što proizlazi ili je na bilo koji način povezano sa vašim korišćenjem ovog veb sajta, bez obzira na to da li je takva odgovornost pod ugovorom.

Naknada štete

Ovim ćete obeštetiti u najvećoj mogućoj meri Vlasnika od i protiv bilo koje i / ili svih obaveza, troškova, zahteva, uzroka delovanja, štete i troškova nastalih na bilo koji način u vezi sa vašim kršćenjem ovog veb sajta i bilo koje odredbe ovih Opštih uslova.

Izmena uslova

Vlasniku je dozvoljeno da revidira ove Opšte uslove i odredbe u bilo kom trenutku koji smatra prikladnim, a korišćenjem ovog veb sajta svi korisnici dužni su da se redovno upoznaju sa Opštim uslovima i odredbama, pa se smatra da su korisnici korišćenjem pinoart.rs u svakom trenutku upoznati sa važećim uslovima i odredbama, i da su ih razumeli u celosti.

Linkovi ka trećim licima

Veb sajt može sadržati linkove drugih veb sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Pino Art. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Vlasnik ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Vlasnik ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim veb sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim veb sajtovima preko linka na našem veb sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Vlasnika.

Prenos prava

Vlasnik ima pravo da dodeli, prenese i podugovori svoja prava i / ili obaveze prema ovim Opštim uslovima i odredbama bez ikakvog obaveštenja. Međutim, nijedno od vaših prava i / ili obaveza prema ovim Opštim uslovima i odredbama ne smete dodeliti, preneti ili podugovoriti.

Sporazum

Ovi Opšti uslovi predstavljaju ceo sporazum između Vlasnika i Vas u vezi sa Vašim korišćenjem ovog veb sajta, i zamenjuju sve prethodne dogovore i uslove.

Pravo i nadležnost

Ovi Opšti uslovi i svaki spor koji se odnosi na implementaciju, tumačenje i valjanost ovog sporazuma podležu zakonu, nadležnosti države i isključivoj nadležnosti sudova u kojima vlasnik ima svoje registrovane kancelarije. Izuzetak od ovog pravila primenjuje se u slučajevima kada zakon predviđa isključivo mesto nadležnosti za potrošače. Opšti uslovi i odredbe su napisane na srpskom jeziku, i prevedene su na dodatne jezike zbog potreba ovog veb sajta, u slučaju bilo kakvog spora validan je teskt na srpskom jeziku.

Online rešavanje sporova za potrošače

Potrošač koji živi u Evropi mora biti svestan da je Evropska komisija uspostavila online platformu za alternativno rešavanje sporova koja predviđa van-sudski način rešavanja bilo kojeg spora koji proizlaze iz ugovora o uslugama. Kao posledica toga, ako ste evropski potrošač, možete koristiti takvu platformu za rešavanje svih sporova koji proizlaze iz online ugovora sklopljenog sa Vlasnikom. Platforma je dostupna na sledećem linku. Vlasnik je dostupan za sva pitanja preko adrese e-pošte dostupne u ovom dokumentu.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o veb sajtu ili o Opštim uslovima i odredbama, možete nas kontaktirati putem:

 • E-maila: info@pinoart.rs,
 • Telefona: +381 62 293 422,
 • Adrese: Pino Art doo, Ponikovica bb, 31203 Lunovo Selo, Užice, Republika Srbija

Privatnost

Pročitajte više o Politici Privatnosti našeg veb sajta

Kolačići

Pročitajte više o našoj politici kolačića.

Impresum

Saznajte više o našem vlasništvu.