Održavanje
Upustvo za održavanje i čišćenje nameštaja za kupatilo

Dugotrajnost

Dugotrajnost proizvoda

Otpornost

Otpornost na temperaturne razlike +/- 50°

Postojanost

Postojanost i čistoća poliuretanskih boja

Otpornost na vlagu

Otpornost na vlagu

Osvetljenje

Led i halogena rasveta

Materijal

Kvalitetni MDF pločasti materijali

Uptustvo za održavanje i čišćenje nameštaja za kupatilo

Taoletni ormarić i ogledalo treba održavati na određen način i pridržavati se upustva. Neki od proizvoda u svojoj sadržini imaju umivaonike. Zato navodimo mogućnost prodiranja vode između umivaonika i zida ili susednog ormarića. Zbog toga treba popuniti fugu silikonskim kitom.

Za održavanje umivaonika upotrebite sredstva koja ne sadrže abrazivna zrnca. Preporučujemo sredstva koja istovremeno odstranjuju vodeni kamenac.

Čišćenje

Čistiti i održavati vlažnom krpom.

Sredstva za čišćenje

Upotrebljavati blaga sredstva za čišćenje koja ne ostavljaju ogrebotine i koja u svojoj sadržini nemaju abrazivna zrnca

Rastvarači i razređivači

Izbegavajte upotrebu organskih rastvarača i razređivača

Upotreba u zatvorenom prostoru

Proizvod je predviđen za upotrebu u zatvorenom provetrenom prostoru sa normalnom klimom i vlagom.

Kvašenje i polivanje

Ne sme biti izložen neposrednom kvašenju ili polivanju vodom.

Proverite proizvod

Pre montaže pregledati proizvod.

Konsultujte uptustvo

Nameštaj montirajte na način naveden u uptustvu.

Napomena

Pazite da ne oštetite površinu nameštaja oštrim predmetima ili udarcem nekog predmeta. U slučaju nepridržavanja uputstva, proizvođač ne odgovara za naštalu štetu.

Izdavalac garantnog lista

Garantni rok za toaletne ormariće i ogledala traje 12 meseci.

Za popravke u garantnom roku obratiti se lokalnom distributeru. Ukoliko se popravka ne izvrši u roku od 45 dana proizvod će biti zamenjen novim.

Proizvod će ispravno funkcionisati u garantnom i vangarantnom roku ako se koristi prema tehničkom uputstvu za upotrebu i održavanje.

Garantni rok se produžava ako popravka traje duže od 10 dana, od dana prijavljivanja kvara za onoliko dana koliko traje popravka.

Ovlašćeni servis:”Pino Art Doo Užice”

Uslovi garancije

Garancija počinje od dana prodaje krajnjem kupcu.

Garancija ne važi za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom, popravkom ili zamenom delova od strane kupaca ili drugih neovlašćenih lica.

Garancija za toaletne ormariće i ogledala važi samo uz račun o kupovini, da je garantni list overen potpisom i pečatom.

Rasveta koja se ugrađuje u ormariće ne može se koristi kao osnovni izvor svetlosti u kupatilu već kao pomoćno svetlo.

Kupac snosi troškove popravke i zamene električne rasvete i instalacije ako je:

  • napon mreže van granica 220V +5% -10%
  • uređaj priključen na neispravnu instalaciju

Imate dodatnih pitanja?