Pino Art
Kupatilski nameštaj sa stilom

Početak

Preduzeće “Pino Art” doo iz Užica postoji od 1998 godine.

Tokom svog 21-godišnjeg postojanja, i osnivanja porodične zanatske radnje, 1998 godine registrovana je pod imenom, ztr “Drvo-Stil”, koja se bavi proizvodnjom kupatilskog nameštaja. Kako poslovanje zanatske radnje “Drvo-Stil” ide uzlaznom linijom, donosimo odluku 2011 godine o osnivnju preduzeća sa današnjim imenom “Pino Art” doo, kao pravnim naslednikom ztr “Drvo-Stil”.

23

Godine poslujemo

Wenge
Paradizo

47

Zaposlenih

3000 m2

Proizvodni prostor

Rustik

Razvoj

Od osnivanja Pino Art karakteriše kontinuirani razvoj u svakom pogledu

Za kratko vreme uspeli smo da izrastemo u preduzeće sa prepoznatljivim imenom i sa prepoznatljivim proizvodnim asortimanom, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Od osnivanja pa sve do danas ovo preduzeće karakteriše kontinuirani i postepeni razvoj u svakom pogledu i to u smislu: proširenja proizvodnog programa, obima proizvodnje, usavršavanje proizvodnog procesa, povećanja broja zaposlenih, širenja proizvodnog i skladišnog prostora kao i investiranje u nabavku savremene opreme i mašina za rad. Od osnivanja zanatske radnje, pa sve do preregistracije u preduzeće, broj zaposlenih se povećavao, pre svega stručnim i kreativnim kadrom. Vrlo brzo smo sastavili dobar tim, koji je mogao da odgovori na kompleksne tržišne zahteve.

Možemo sa sigurnošću reći da smo se postepeno pozicionirali na tržištu Srbije i širili poslovanje na čitav region. Za kratko vreme uspeli smo da izrastemo u preduzeće sa prepoznatljivim imenom i sa prepoznatljivim proizvodnim asortimanom, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Sadašnjost

Danas preduzeće “Pino Art”

zapošljava 47 radnika, koji su podeljeni u organizacione celine (radne jedinice). Ono čemu posebnu pažnju posvećujemo u ovom preduzeću jeste edukacija zaposlenih.

“Pino Art” sad raspolaze sa oko 3000 metara kvadratnih izložbeno, proizvodno magacinskog prostora. Preduzeće ima sopstvevni transport sa kojim vrši dostavu svojih proizvoda do kupca. Preduzeće ima sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, u oblasti proizvodnje kupatilskog nameštaja.

Rustik 95
Rustik 95

Sistem preduzeća “Pino Art” beleži uspešne poslovne rezultate, samo zbog blagovremenog reagovanja na poslovne trendove u zemlji. Tako da smo aktivnosti koncetrisali na inostrana tržišta, nezapostavljajući domaće tržište. Preduzeće danas izvozi negde oko 40 do 50 procenata. Zahvaljujući velikom angažovanju direktora naše firme i svih zaposlenih uspeli smo da otvorimo tržišta zapadne Evrope, poput Nemačke i Švajcarske.

Mislimo sada za još bolju budućnost

Dalji planovi su da se očuva postojeći broj partnera, ka tedencijama dolaska novih. U narednom periodu, planovi će biti zasnovani na obogaćivanju prodajnog asortimana novim proizvodima, i usavršavanju postojeće proizvodnje, poboljšanju kvaliteta proizvoda i osvajanju novih tržišta.

Kultura

Naše vrednosti

Verujemo u naše zaposlene, usmeravamo njihov profesionalni razvoj i negujemo kulturu međusobnog poštovanja

Odgovornost

Društvena odgovornost

Naš cilj je osigurati mnogo više od dugoročne stabilnosti našeg poslovanja. Želimo dati svoj doprinos celokupne društvene zajednice

Vreme je da vašem kupatilu vratite osmeh