Privatnost
Politika privatnosti za korišćenje sajta Pino Art

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument gde opisujemo našu politiku privatnosti i nastojimo da Vam na najjasniji način objasnimo koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i koja prava imate u odnosu na to.

Osim ako nije drugačije naznačeno, svi podaci koji su zahtevani na ovom veb sajtu su obavezni, a ne pružanje ovih podataka može onemogućiti da ovaj veb sajt pruža svoje usluge. U slučajevima kada ovaj veb sajt izričito navodi da neki podaci nisu obavezni, korisnici su slobodni da ne saopštavaju ove podatke bez posledica na dostupnost ili funkcionisanje usluge.

Zalažemo se za zaštitu Vaših ličnih podataka i za Vaše pravo na privatnost. Ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa našom politikom, ili našom praksom u vezi sa Vašim ličnim podacima, možete nas kontaktirati preko detalja koji sa nalaze u ovom dokumentu.

Ako postoje uslovi u ovoj politici privatnosti sa kojima se ne slažete, molimo vas da prekinete upotrebu našeg veb sajta.

Vrste prikupljenih podataka

Na pojedinim delovima ovog veb sajta tražimo Vaše lične podatke kako bismo Vam pružili izvesne informacije koje zatražite od nas. Ovo činimo putem upotrebe obrazaca na ovom veb sajtu ili svaki put kada nam pošaljete svoje detalje putem e-poštom na našu e-adresu. Lični podaci mogu biti obezbeđeni slanjem od strane korisnika ili u slučaju podataka o korišćenju ovog veb sajta kada se podatke prikupljamo automatski. Lični podaci koje prikupljamo mogu uključivati sledeće:

Ime i kontakt podaci

Prikupljamo vaše ime i prezime, e-adresu, broj telefona, kolačiće, podatke o upotrebi ovog veb sajta, podaci koji se prenose prilikom korišćenja usluge i slične vrste podataka. Sve lične informacije koje nam dostavite moraju biti istinite, potpune i tačne, a Vi morate da nas obavestite o svim promenama takvih ličnih podataka. Od Vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Informacije prikupljene automatski

Automatski prikupljamo određene podatke prilikom posete, korišćenja ili navigacije na ovom veb sajtu. Ove informacije ne otkrivaju Vaš specifičan identitet (kao što su Vaše ime ili kontaktne informacije), ali mogu da sadrže informacije o uređaju i upotrebi, kao što su IP adresa, karakteristike pretraživača i uređaja, operativni sistem, jezičke postavke, URL-ovi, ime uređaja, zemlja, lokacija, informacije o tome kako i kada koristite naš veb sajt i druge tehničke informacije. Ove informacije su pre svega potrebne za održavanje sigurnosti i rada našeg veb sajta, kao i za naše interne analitike i svrhe izeštavanja.

Korisnici su odgovorni za sve lične podatke trećih lica koji su pribavljeni, objavljeni ili podeljeni putem ovog veb sajta i potvrđuju da imaju pristanak treće strane da dostave podatke Vlasniku ovog veb sajta.

Kako koristimo vaše informacije

Metode obrade

Vlasnik preduzima odgovarajuće sigurnosne mere kako bi sprečio neovlašćeni pristup, otkrivanje, izmenu ili neovlašćeno uništavanje podataka.

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, obrada podataka se vrši korišćenjem računara i / ili IT alata, prateći organizacione procedure i režime koji su strogo vezani za naznačene svrhe. Pored Vlasnika, u nekim slučajevima, podaci mogu biti dostupni određenim vrstama odgovornih osoba, koje su uključene u rad ovog veb sajta (administracija, prodaja, marketing, pravna, administracija sistema) ili spoljne strane (kao što je treća strana) državni organi, naši pravni sledbenici, dobavljači tehničkih usluga, pružaoce pošte, pružaoce hostinga, IT kompanije, agencije za komunikacije koje je imenovao, ukoliko je potrebno, kao procesore podataka od strane Vlasnika. Ažurirani popis svih stranaka može dobiti od Vlasnika ovog sajta u bilo koje vreme.

Svrha obrade

Koristimo lične podatke prikupljene preko našeg veb sajta za razne poslovne svrhe: odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših proizvoda. Vaše informacije možemo koristiti za druge poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korišćenja, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naših proizvoda, usluga i sadržaja. Mi obrađujemo vaše lične podatke u te svrhe oslanjajući se na naše legitimne poslovne interese, kako bismo zaključili ili izvršili ugovor sa Vama, uz vaš pristanak, i / ili u skladu sa našim zakonskim obavezama.

Korisnici mogu naći dodatne detaljne informacije o takvim svrhama obrade i o specifičnim ličnim podacima koji se koriste za svaku svrhu u odgovarajućim odeljcima ovog dokumenta.

Pravna osnova obrade

Vlasnik može obraditi lične podatke koji se odnose na korisnike ako se primjenjuje jedno od sledećeg:

Korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više specifičnih svrha. Napomena: U skladu sa nekim zakonima, Vlasniku se može dozvoliti da obrađuje lične podatke dok se korisnik ne usprotivi takvoj obradi (“opt-out”), bez potrebe da se oslanja na pristanak ili bilo koju drugu sledeću pravnu osnovu.

Pristanak. Možemo obraditi Vaše podatke ako ste nam dali poseban pristanak za korišćenje Vaših ličnih podataka u određenu svrhu.

Legitimni interesi. Možemo obraditi vaše podatke kada je to razumno potrebno za postizanje naših legitimnih poslovnih interesa.

Izvršenje ugovora. Tamo gde smo sklopili ugovor sa Vama, možemo da obradimo vaše lične podatke kako bismo ispunili uslove našeg ugovora.

Pravne obaveze. Možemo da otkrijemo vaše podatke tamo gde smo zakonski obavezni da to učinimo kako bismo se uskladili sa važećim zakonom, vladinim zahtevima, sudskim postupkom, sudskim nalogom ili pravnim postupkom, kao što je odgovor na sudski nalog ili sudski poziv (uključujući i odgovor javnim vlastima da ispune zahteve nacionalne sigurnosti ili primene zakona).

Vitalni interesi. Možemo otkriti vaše informacije tamo gde smatramo da je neophodno istražiti, sprečiti ili preduzeti mere u vezi sa mogućim kršenjima naših pravila, sumnjom na prevaru, situacijama koje uključuju potencijalne pretnje bezbednosti bilo kog lica i nezakonitim aktivnostima.

Preciznije, možda ćemo morati da obradimo Vaše podatke ili da podelimo Vaše lične podatke u sledećim situacijama:

Poslovni interesi. Mi možemo da delimo ili prenosimo vaše informacije u vezi sa, ili tokom pregovora, bilo kog spajanja, prodaje imovine kompanije, finansiranja ili sticanja celokupnog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

Oglašivači treće strane. Možemo da koristimo reklamne kompanije treće strane.

U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći da se razjasni određeni pravni osnov koji se odnosi na obradu, a posebno da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni uslov, ili uslov neophodan za sklapanje ugovora.

Mesto

Podaci se obrađuju u poslovnim prostorijama Vlasnika i na drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu.

U zavisnosti od lokacije korisnika, prenos podataka može da podrazumeva prenošenje korisničkih podataka u drugu zemlju gde se Vlasnik nalazi. Da biste saznali više o mestu obrade takvih prenesenih podataka, korisnici mogu proveriti odjeljak koji sadrži detalje o obradi ličnih podataka.

Korisnici takođe imaju pravo da se upoznaju sa pravnom osnovom prenosa podataka u zemlju van Evropske unije, kao i mere bezbednosti koje su preduzete Vlasnika da čuva njihove podatke.

Ukoliko dođe do takvog prenosa, korisnici mogu da saznaju više tako što će proveriti relevantne delove ovog dokumenta ili se raspitati kod Vlasnika koristeći informacije date u odeljku za kontakt.

Vreme zadržavanja

Lični podaci će biti obrađeni i sačuvani onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju su prikupljeni. Stoga:

  • Lični podaci prikupljeni u svrhe vezane za izvršenje ugovora između Vlasnika i Korisnika ostaju zadržani do potpunog izvršenja ugovora.
  • Lični podaci prikupljeni u svrhe legitimnih interesa Vlasnika zadržavaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje tih ciljeva. Korisnici mogu pronaći određene informacije u vezi sa legitimnim interesima koje Vlasnik traži u okviru relevantnih delova ovog dokumenta ili kontaktiranjem Vlasnika.

Vlasniku se može dozvoliti da zadrži lične podatke na duži period kad god je korisnik dao saglasnost na takvu obradu, sve dok se takva saglasnost ne povuče. Štaviše, Vlasnik može biti obavezan da zadrži lične podatke na duži period kada je to potrebno radi izvršenja zakonske obaveze ili po nalogu organa (računovodstveni ili drugi zakonski zahtevi) .

Po isteku perioda čuvanja, lični podaci će biti izbrisani ili ako to nije moguće (na primer, zato što su Vaši lični podaci uskladišteni u arhivama rezervne kopije), onda ćemo bezbedno skladištiti Vaše lične podatke i izolovati ih od bilo kakve daljnje obrade dok ne bude moguće brisanje. Prema tome, pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravku i pravo na prenosivost podataka ne mogu se izvršiti nakon isteka perioda zadržavanja.

Da li koristimo li kolačiće

Ovaj veb sajt koristi kolačiće. Specifične informacije o kolačićima, kako ih koristimo i kako možete odbiti određene kolačiće informišite se na strani Kolačići.

Koristimo google mape

Ovaj veb sajt, koristi Google Maps API-je. Možete pronaći uslove korišćenja usluge API za Google mape ovde. Da biste bolje razumeli Googleovu politiku privatnosti, molimo pogledajte ovo.

Koristeći našu implementaciju API-ja za Mape, slažete se sa obavezama uslova korišćenja usluge Google.

Koristimo google analitiku

Ovaj veb sajt koristi Google Analytics za analizu korišćenja veb sajta. Google Analytics upotrebljava kolačiće za prikupljanje standardnih podataka posetilaca ili podataka u anonimnom obliku. Informacije koje generiše kolačić o Vašoj upotrebi veb sajta (uključujući IP adresu) prenose se Google-u. Informacije se zatim koriste za procenu korišćenja veb sajta posetioca i za prikupljanje statističkih izveštaja o aktivnostima na veb sajtu.

Google-ova pravila o privatnosti dostupna su na adresi: https://www.google.com/policies/privacy/

Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta

Članci na ovom veb sajtu mogu da sadrže ugnežđeni sadržaj (npr. video snimke, slike, članke, itd). Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb sajtova se ponaša na potpuno isti način kao da Vi kao posetilac posetili drugo veb mesto.

Ta veb mesta mogu da prikupe podatke o vama, koriste kolačiće, ugnezde dodatno praćenje od strane treće strane i nadgledaju vašu interakciju sa tim ugnežđenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije sa ugnežđenim sadržajem ukoliko imate nalog i prijavljeni ste na to veb mesto.

Kako čuvati vaše podatke na sigurnom

Uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere dizajnirane da zaštite bezbednost bilo koje lične informacije koju obrađujemo. Međutim, imajte na umu da ne možemo garantovati da je sam internet 100% siguran. Iako ćemo se potruditi da zaštitimo vaše lične podatke, prenos ličnih informacija na i sa našeg sajta je na sopstveni rizik. Trebate pristupiti uslugama samo u sigurnom okruženju.

Da li prikupljamo podatke od maloletnika?

Korišćenjem veb sajta, izjavljujete da imate najmanje 16 godina ili da ste roditelj ili staratelj takvog maloletnika i da pristajete na uslove za korišćenje našeg veb sajta. Ako saznamo da su prikupljeni lični podaci od korisnika mlađih od 16 godina, mi ćemo poduzeti razumne mere kako bismo te podatke izbrisali iz evidencije. Ako saznate za podatke koje smo prikupili od osoba mlađih od 16 godina, molimo Vas da nas kontaktirate preko detalja koji sa nalaze u ovom dokumentu

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi sa njihovim podacima koje obrađuje Pino Art.

U svakom trenutku povucite svoj pristanak. Korisnici imaju pravo da povuku saglasnost kada su prethodno dali svoj pristanak za obradu njihovih ličnih podataka. Međutim, korisnici moraju imati na umu da to neće uticati na zakonitost obrade pre njenog povlačenja.

Predmet obrade njihovih podataka. Korisnici imaju pravo da ulože prigovor na obradu svojih podataka. Da biste napravili takav zahtev, molimo Vas da koristite kontakt detalje sa ove stranice. Mi ćemo razmotriti i postupiti po svakom zahtevu u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Pristupite svojim podacima. Korisnici imaju pravo da saznaju da li se podaci obrađuju od strane Vlasnika, da dobiju informacije o određenim aspektima obrade i da dobiju kopiju podataka koji se obrađuju.

Proverite i tražite ispravku. Korisnici imaju pravo proveriti tačnost svojih podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravku.

Ograničite obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da ograniče obradu svojih podataka. U tom slučaju, Vlasnik neće obraditi njihove podatke u bilo koju drugu svrhu osim arhiviranja.

Da li su njihovi lični podaci izbrisani ili na drugi način uklonjeni. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, da dobiju brisanje svojih podataka od Vlasnika.

Primite svoje podatke. Korisnici imaju pravo da primaju svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i ako je to tehnički izvodivo. Ova odredba se primenjuje pod uslovom da se podaci obrađuju automatskim sredstvima i da se obrada zasniva na saglasnost korisnika, po ugovoru kojim je korisnik deo ili na predugovornim obavezama.

Pravo na prigovor. Korisnici imaju pravo da podnesu zahtev pred nadležnim organom za zaštitu podataka.

Isključivanje marketinga putem e-pošte: Možete se odjaviti sa naše marketinške liste e-pošte u bilo kom trenutku klikom na link za odjavu u e-porukama koje smo poslali ili ako nas kontaktirate koristeći podatke navedene u ovom dokumentu. Tada ćete biti uklonjeni sa marketinške liste e-pošte.

Detalji o pravu na prigovor na obradu

Kada se lični podaci obrađuju u javnom interesu, u vršenju službenih ovlašćenja Vlasnika ili u svrhe legitimnih interesa koje Vlasnik ima, korisnici mogu da se usprotive takvoj obradi tako što će pružiti osnovu u vezi sa njihovom posebnom situacijom i opravdati prigovorom.

Korisnici moraju znati da, ukoliko se njihovi lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, oni mogu uložiti prigovor na tu obradu u bilo koje vreme bez pružanja bilo kakvog opravdanja. Da biste saznali, da li Vlasnik obrađuje lične podatke u svrhe direktnog marketinga, korisnici se mogu pozvati na odgovarajuće delove ovog dokumenta.

Kako ostvariti ova prava

Svi zahtevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti Vlasniku putem kontaktnih podataka navedenih u ovom dokumentu. Ovi zahtevi se mogu izvršiti besplatno osim kada su zahtevi namerno neosnovani ili preterani, u tom slučaju će se od pojedinca zahtevati da snosi troškove obrade. Vlasnik će ih rešavati što je pre moguće svaki zahtev i uvek u roku od mesec dana.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Zakonske mere

Korisnikovi lični podaci mogu se koristiti u pravne svrhe od strane Vlasnika u sudu ili u fazama koje vode do mogućih pravnih postupaka koji proizlaze iz nepravilne upotrebe ovog veb sajta ili srodnih usluga. Korisnik izjavljuje da je svestan da se od Vlasnika može tražiti da otkrije lične podatke na zahtev javnih vlasti.

Dodatne informacije o ličnim podacima korisnika

Mi ne prodajemo niti iznajmljujemo Korisničke podatke trećim licima za bilo koju svrhu. Jedine upotrebe podataka su one koje su istaknute u ovoj politici. Korisnici su jedini vlasnik njihovih podataka i mogu u svakom trenutku zatražiti izmenu ili brisanje.

Informacije koje se ne nalaze u ovoj politici

Više detalja u vezi sa prikupljanjem ili obradom ličnih podataka može se zatražiti od Vlasnika u bilo kom trenutku. Molimo pogledajte kontakt informacije iz ovog dokumenta.

Kako se obrađuju zahtevi „Ne prati“

Ovaj veb sajt ne podržava zahteve “Ne prati” ili bilo koji drugi mehanizam koji automatski komunicira Vaš izbor da se ne prati na mreži. Da biste utvrdili da li neka od usluga trećih strana koristi zahteve „Ne prati“, pročitajte njihova pravila o privatnosti. Ako bude usvojen standard za online praćenje koji moramo slediti u budućnosti, bićete obavešteni o toj praksi u revidiranoj verziji ove politike privatnosti.

Promene u ovoj politici privatnosti

Možemo povremeno ažurirati ovu politiku privatnosti. Ažurirana verzija će biti naznačena ažuriranim datumom “Revidirani” i ažurirana verzija će biti na snazi čim bude dostupna. Ako napravimo materijalne izmene u ovoj politici privatnosti, možemo Vas obavestiti ili vidljivim slanjem obaveštenja o takvim promenama ili direktnim slanjem obaveštenja. Preporučujemo Vam da s vremena na vreme pregledate ovu politiku privatnosti kako biste bili informisani kako štitimo Vaše informacije.

Ukoliko promene utiču na aktivnosti obrade izvršene na osnovu saglasnosti Korisnika, Vlasnik će prikupiti novu saglasnost od Korisnika, kada je to potrebno.

Kontakt

Ako imate pitanja ili komentare o ovoj politici privatnosti, možete nas kontaktirati putem:

  • E-maila: info(at)pinoart.rs,
  • Telefona: +381 62 293 422,
  • Adresa: Pino Art doo, Ponikovica bb, 31203 Lunovo Selo, Užice, Republika Srbija

Uslovi

Pročitajte više o Uslovima korišćenja našeg veb sajta

Kolačići

Pročitajte više o našoj politici kolačića.

Impresum

Saznajte više o našem vlasništvu.