Post Image

Preduzeće PinoArt obaveštava svoje cenjene saradnike da se fabrika od 1.12.2017 nalazi na novoj lokaciji.

Poštovani saradnici,

Želimo da Vas obavestimo da smo promenili sedište firme, pa Vas molimo da u svojim podacima izmenite postojeće adrese i telefone.

Obrazac za indetifikaciju poslovnih partnera

 • Firma (pun naziv): “PINO ART” DOO PONIKOVICA
 • Firma (skraćen naziv): “PINO ART” DOO Ponikovica
 • Opština: UZICE
 • Mesto: PONIKOVICA
 • Ulica i broj: Ponikovica bb, 31203 Lunovo Selo, Užice , Srbija
 • Broj telefona: (031) 803-050 ; 533-255
 • Broj faxa: (031) 803-050 ; 533-255
 • E-mail: office@pinoart.rs
 • Poreski identifikacioni broj: 107065868
 • Matični broj: 20735244
 • Delatnost: 1623
 • Obveznik PDV broj: 646030196
 • Broj tekućeg racuna: 220-120450-67

Sve fakture od 5.12.2017. god. moraju biti upućene na novu adresu.